CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Danh tính của những người tố cáo có được bảo vệ không?

Hình thức tố cáo là bí mật và ẩn danh. Để bảo vệ danh tính của người tố cáo, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Chúng tôi cũng yêu cầu rằng khi bạn điền vào biểu mẫu bạn không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng bạn.

Liệu có ai, kể cả GHI, biết rằng tôi đã truy cập trang tố giác và điền vào biểu mẫu không?

Máy chủ GHI thu thập địa chỉ IP của khách truy cập vào trang web. Địa chỉ IP là một địa chỉ duy nhất xác định một thiết bị trên internet và vị trí của nó (thành phố, quốc gia). Nó cũng xác định ai trả tiền cho kết nối internet. Do đó, nếu bạn đang sử dụng máy tính của riêng mình, thông tin này có thể được sử dụng để xác nhận rằng máy tính của bạn đã được sử dụng, mặc dù không phải bạn đã sử dụng nó. Tốt hơn là sử dụng thiết bị công cộng, ví dụ: tại quán cà phê internet hoặc để truy cập biểu mẫu qua mạng riêng ảo (VPN). VPN được thiết lập như một ứng dụng trên thiết bị của bạn. Khi bạn truy cập biểu mẫu bằng VPN, nó sẽ chuyển hướng kết nối Internet của bạn, làm cho nó an toàn hơn và giúp bạn ẩn danh.

Liệu chủ nhân của tôi có biết rằng tôi đã truy cập trang tố giác và điền vào biểu mẫu không?

Một số công ty có thể theo dõi máy tính nào đã và đang đăng nhập vào mạng của họ, truy cập trang web của người tố giác. Bạn có khả năng bị họ xác định. Vì lý do này, có một số biện pháp bảo vệ mà chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo:

 1. Không sử dụng điện thoại hoặc máy tính của công ty
 2. Không sử dụng internet của công ty
 3. Mở trang web trong tab "riêng tư" hoặc cửa sổ "ẩn danh", điều này sẽ ngăn trang web hiển thị trong lịch sử trình duyệt web của bạn
  • Chrome: Windows, Linux, or Chrome OS: Press Ctrl + Shift + n , Mac: Press ⌘ + Shift + n
  • Firefox: Windows, Linux: Press Ctrl + Shift + p , Mac: Press ⌘ + Shift + p
  • Safari: Mac: Press ⌘ + Shift + n
  • Edge: Windows, Linux: Press Ctrl + Shift + p , Mac: Press ⌘ + Shift + n

Nếu bạn thực hiện những biện pháp phòng ngừa này, sẽ gần như không thể biết được rằng bạn đã từng gửi biểu mẫu hay chưa.

Biểu mẫu của người tố cáo có sử dụng cookie không và họ có nhận dạng được tôi không?

Trang web này và biểu mẫu tố giác không sử dụng cookie.

Bên thứ ba có thể chặn thông tin mà tôi thêm vào biểu mẫu không?

Thông tin chỉ có thể bị chặn, trong một khoảng thời gian ngắn, khi bạn gửi biểu mẫu và nội dung của nó được chuyển đến máy chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, nội dung biểu mẫu được mã hóa (sử dụng HTTPS) và do đó, trong trường hợp rất khó xảy ra khi ai đó chặn luồng dữ liệu, họ sẽ không thể giải mã nội dung.
Sau khi dữ liệu biểu mẫu được gửi tới GHI, dữ liệu này sẽ được giữ riêng biệt với bất kỳ thông tin nào về địa chỉ IP, thiết bị hoặc mạng được sử dụng. Nó được lưu trữ ẩn danh trên máy chủ an toàn, độc lập và chuyên dụng của chúng tôi, thuộc quyền hạn của Liên minh Châu Âu, tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu. Ở giai đoạn này, sẽ không thể liên kết biểu mẫu với thiết bị hoặc mạng của bạn.

Thông tin tôi gửi được sử dụng như thế nào?

Thông tin ẩn danh được đánh giá bởi các chuyên gia do GHI chỉ định. Nếu các chuyên gia kết luận rằng báo cáo cần can thiệp vì lý do an toàn thực phẩm, sẽ có một cảnh báo được gửi đến các cơ quan an toàn thực phẩm của quốc gia đó với khuyến nghị điều tra vụ việc được báo cáo.