Často kladené otázky

Bude identita informátorov chránená?

Informačný formulár je dôverný a anonymný. Na ochranu identity informátorov nepožadujeme žiadne osobné identifikačné údaje. Tiež vás žiadame, aby ste pri vypĺňaní formulára neuvádzali žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať.

Bude niekto, vrátane GHI, vedieť, že som navštívil stránku informátora a vyplnil formulár?

Server GHI zhromažďuje IP adresy návštevníkov webových stránok. IP adresa je jedinečná adresa, ktorá identifikuje zariadenie na internete a jeho polohu (mesto, krajina). Tiež identifikuje, kto platí za internetové pripojenie. Ak teda používate svoj vlastný počítač, tieto informácie by mohli byť použité na zistenie, či je váš počítač používaný, aj keď nie na to, kto ho používa. Je lepšie použiť verejné zariadenie, napr. v internetovej kaviarni alebo na prístup k formuláru prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VSS). VSS je vo vašom zariadení nastavená ako aplikácia. Keď k formuláru získate prístup pomocou siete VSS, presmeruje vaše internetové pripojenie, zvýši sa jeho bezpečnosť a pomôže vám zostať v anonymite.

Bude môj zamestnávateľ vedieť, že som navštívil stránku informátora a vyplnil formulár?

Niektoré spoločnosti môžu vysledovať, ktoré počítače po prihlásení do svojej siete navštívili webovú stránku informátora. Mohli by ste byt potenciálne identifikovaný. Z tohto dôvodu, existuje niekoľko záruk, ktoré odporúčame dodržiavať:

 1. Nepoužívajte firemný telefón ani počítač
 2. Nepoužívajte firemný internet
 3. Otvorte webovú stránku na karte „súkromné“ alebo v okne „inkognito“, čím sa zabráni zobrazeniu webovej stránky v histórii vášho webového prehliadača.
  • Chrome: Windows, Linux, or Chrome OS: Press Ctrl + Shift + n , Mac: Press ⌘ + Shift + n
  • Firefox: Windows, Linux: Press Ctrl + Shift + p , Mac: Press ⌘ + Shift + p
  • Safari: Mac: Press ⌘ + Shift + n
  • Edge: Windows, Linux: Press Ctrl + Shift + p , Mac: Press ⌘ + Shift + n

Ak urobíte tieto opatrenia, bude takmer nemožné zistiť, že ste niekedy odoslali formulár.

Používa formulár informátora súbory cookie a budú ma môcť identifikovať?

Tento web a formulár informátora nepoužívajú súbory cookie.

Je možné, aby tretia strana zachytila informácie, ktoré pridám do formulára?

Informácie môžu byť zachytené iba na krátku dobu, keď odošlete formulár a jeho obsah sa prenesie na náš server. Obsah formulára je však šifrovaný (pomocou HTTPS), a tak je veľmi nepravdepodobné, že niekto zachytí dátový tok a vedel by obsah dešifrovať.
Akonáhle sú údaje formulára odoslané do GHI, sú uchovávané oddelene od akýchkoľvek informácií o použitej IP adrese, zariadení alebo sieti. Je anonymne uložený na našom bezpečnom, samostatnom a vyhradenom serveri v jurisdikcii EÚ, ktorý je v súlade s predpismi EÚ. V tejto fáze nebude možné prepojiť formulár s vašim zariadením alebo sieťou.

Ako sa používajú informácie, ktoré predložím?

Anonymné informácie vyhodnocujú odborníci vymenovaní GHI. Ak experti dospejú k záveru, že správa si vyžaduje intervenciu z dôvodov potravinovej bezpečnosti, bude príslušnými krajinami pre bezpečnosť potravín zaslané upozornenie s odporúčaním na prešetrenie nahláseného incidentu.