Ofta ställda frågor?

Kommer visselblåsarnas identitet att skyddas?

Formuläret är konfidentiellt och anonymt. För att skydda visselblåsarnas identitet begär vi inte in någon personlig information som kan identifiera dem. När du fyller i formuläret ber vi dig också att inte ange någon information som kan identifiera dig.

Kommer någon, inklusive GHI, att veta att jag har besökt whistleblower-sidan och fyllt i ett formulär?

GHI:s server samlar in IP-adressen för besökare på webbplatsen. En IP-adress är en unik adress som identifierar en enhet på internet och dess plats (stad, land). Den identifierar också vem som betalar för internetanslutningen. Om du använder din egen dator kan denna information alltså användas för att fastställa att din dator används, men inte vem som har använt den. Det är bättre att använda en offentlig enhet, t.ex. på ett internetkafé, eller att få tillgång till formuläret via ett virtuellt privat nätverk (VPN). Ett VPN inrättas som en app på din enhet. När du kommer åt formuläret med hjälp av en VPN omdirigerar den din internetanslutning, vilket gör den säkrare och hjälper dig att förbli anonym.

Kommer min arbetsgivare att veta att jag har besökt whistleblower-sidan och fyllt i ett formulär?

Vissa företag kan spåra vilka datorer som har besökt webbplatsen för visselblåsare när de är inloggade i deras nätverk. De kan eventuellt identifiera dig. Därför finns det ett antal skyddsåtgärder som vi rekommenderar att du följer:

 1. Använd inte företagets telefon eller dator
 2. Använd inte företagets internet
 3. Öppna webbplatsen i en "privat" flik eller ett "inkognito"-fönster, så att webbplatsen inte visas i webbläsarens historik.
  • Chrome: Windows, Linux, eller Chrome OS: TryckCtrl + Shift + n , Mac: Tryck ⌘ + Shift + n
  • oFirefox: Windows, Linux: Tryck Ctrl + Shift + p , Mac: Tryk ⌘ + Shift + p
  • Safari: Mac: Tryck ⌘ + Shift + n
  • Edge: Windows, Linux: Tryck Ctrl + Shift + p , Mac: Press ⌘ + Shift + n

Om du vidtar dessa försiktighetsåtgärder är det nästan omöjligt att ta reda på att du någonsin skickat in ett formulär.

Använder formuläret för visselblåsare cookies och kommer de att identifiera mig?

Den här webbplatsen och formuläret för visselblåsare använder inte cookies.

Är det möjligt för en tredje part att avlyssna den information som jag lägger till i formuläret?

Informationen kan endast avlyssnas under en kort tidsperiod när du skickar in formuläret och dess innehåll överförs till vår server. Formulärets innehåll är dock krypterat (med hjälp av HTTPS), så i den mycket osannolika situationen att någon skulle avlyssna dataströmmen skulle de inte kunna tyda innehållet.
När uppgifterna i formuläret väl har skickats till GHI hålls de åtskilda från all information om IP-adress, enhet eller nätverk som används. De lagras anonymt på vår säkra, fristående och dedikerade server, under EU:s jurisdiktion och i enlighet med EU:s bestämmelser. I detta skede är det omöjligt att koppla formuläret till din enhet eller ditt nätverk.

Hur används den information som jag lämnar?

Den anonyma informationen utvärderas av experter som utsetts av GHI. Om experterna anser att rapporten kräver ingripande av livsmedelssäkerhetsskäl, skickas en varning till de landsspecifika livsmedelssäkerhetsmyndigheterna med en rekommendation om att utreda den rapporterade händelsen.