Často kladené dotazy

Bude chráněna totožnost oznamovatelů?

Oznamovací formulář je důvěrný a anonymní. Abychom ochránili totožnost oznamovatelů, nepožadujeme žádné osobní identifikační údaje. Také vás žádáme, abyste při vyplňování formuláře neuváděli žádné informace, na základě kterých byste mohli být identifikováni.

Bude někdo, včetně GHI, vědět, že jsem navštívil oznamovací stránku a vyplnil formulář?

Server GHI shromažďuje adresy návštěvníků webových stránek. IP adresa je jedinečná adresa, která identifikuje zařízení na internetu a jeho umístnění (město, země). Rovněž identifikuje, kdo platí za připojení k internetu. Pokud tedy používáte svůj vlastní počítač, mohly by být tyto informace použity k prokázání toho, že je váš počítač používán, i když ne ten, kdo jej používá. Je lepší použít veřejné zařízení, např. v internetové kavárně nebo přístup k formuláři prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN). VPN je ve vašem zařízení nastavena jako aplikace. Když k formuláři přistupujete pomocí sítě VPN, přesměruje vaše internetové připojení, zvýší jeho zabezpečení a pomůže vám zůstat v anonymitě.

Bude můj zaměstnavatel vědět, že jsem navštívil oznamovací stránku a vyplnil formulář?

Některé společnosti mohou být schopny sledovat, které počítače přihlášeny do sítě, navštívily ohlašovací stránku. Mohli byste být potenciálně identifikován. Z toho důvodu doporučujeme dodržovat následující pravidla:

 1. Nepoužívejte firemní telefon ani počítač
 2. Nepoužívejte internet společnosti
 3. Otevřete webové stránky na kartě “osobní” nebo okně “utajené”, zabránite tak tomu, aby se web zobrazoval v historii vašeho webového prohlížeče.
  • Chrome: Windows, Linus nebo Chrome OS: stiskněte Ctrl + Shift + n, Mac: stiskněte ⌘ + Shift + n
  • Firefox: Windows, Linus: stiskněte Ctrl + Shift + p, Mac: stiskněte ⌘ + Shift + p
  • Safari: Mac: stiskněte ⌘ + Shift + n
  • Edge: Windows, Linus: stiskněte Ctrl + Shift + p, Max: stiskněte ⌘ + Shift + n

Pokud dodržíte tyto pravidla, bude téměř nemožné zjistit, že jste někdy formulář odeslali.

Používá oznamovací formulář soubory cookies a identifikují mě?

Tato webová stránka a oznamovací formulář nepoužívají soubory cookies.

Je možné, aby třetí strana zachytila informace, které přidám do formuláře?

Informace mohou být zachyceny pouze po krátkou dobu, a to když je formulář odeslán a jeho obsah je přenesen na náš server. Obsah formuláře je však šifrován (pomocí HTTPS), a tak pokud někdo zachytí datový proud (což je velmi nepravděpodobné), neměl by být schopen obsah dešifrovat.
Jakmile jsou data z formuláře odeslána do GHI, jsou uchována odděleně od jakýchkoli informací o použité IP adrese, zařízení nebo síti. Jsou anonymně uložena na našem zabezpečeném, samostatném a vyhrazeném serveru v jurisdikci EU a v souladu s předpisy EU. V této fázi nebude možné formulář propojit s vaším zařízením nebo sítí.

Jak jsou informace, které odešlu použity?

Anonymní informace vyhodnocují odborníci, kteří jsou jmenovaní GHI. Pokud experti dospějí k závěru, že případ vyžaduje zásah z důvodu ohrožení bezpečnosti potravin, bude zasláno varování specifickým orgánům pro bezpečnost potravin specifickým v dané zemi s doporučením oznámený incident prošetřit.