Vaak gestelde vragen

Wordt de identiteit van de klokkenluider beschermd?

Het klokkenluidersformulier is vertrouwelijk en anoniem. Om de identiteit van de klokkenluider te beschermen worden geen persoonlijke vragen gesteld. Geef bij het invullen van het formulier geen gegevens die kunnen worden gebruikt om vast te stellen wie u bent.

Kan iemand, inclusief GHI, weten dat ik de klokkenluider website heb bezocht en een formulier heb ingevuld?

De GHI server weet het IP adres van de bezoeker van de website. Een IP adres is uniek en identificeert het apparaat en waar het apparaat is. Het stelt ook vast wie er voor het gebruikt van het apparaat betaalt. Daarom, als u uw eigen computer gebruikt, kan de informatie worden gebruikt om vast te stellen dat uw computer is gebruikt, maar niet door wie. Het is beter om een publieke computer te gebruiken, bijv. in een internet café, of om gebruik te maken van en "virtual private network" (VPN). VPN kan op uw computer worden gezet. Als VPN wordt gebruikt, wordt loopt de verbinding met de server via een IP adres anders dan dat van uw computer, waardoor de anonimiteit nog meer wordt gewaarborgd.

Kan mijn werkgever weten dat ik de klokkenluider webpagina heb bezocht en een formulier heb gevuld?

Sommige bedrijven kunnen nagaan welke computers, wanneer ingelogd op het netwerk van het bedrijf, welke websites hebben bezocht. Op dat moment kan in principe worden vastgesteld wie u bent. Daarom hier een aantal werkwijzen die we aanbevelen ter beveiliging:

 1. Gebruik geen computer of telefoon van het bedrijf
 2. Gebruik niet het internet van het bedrijf
 3. Open de website met gebruik van het "private" of "incognito" scherm:
  • Chrome: Windows, Linux, of Chrome OS: Klik op Ctrl + Shift + n , Mac: Klik op ⌘ + Shift + n
  • Firefox: Windows, Linux: Klik op Ctrl + Shift + p , Mac: Klik op ⌘ + Shift + p
  • Safari: Mac: Klik op ⌘ + Shift + n
  • Edge: Windows, Linux: Klik op Ctrl + Shift + p , Mac: Klik op ⌘ + Shift + n

Als u deze voorzorgen neemt, is het vrijwel onmogelijk om vast te stellen dat u ooit een formulier hebt ingediend.

Gebruikt het formulier cookies en identificeert het formulier mij?

Noch de website, noch het formulier gebruiken cookies.

Is het mogelijk voor anderen om de informatie die ik invul te onderscheppen?

De informatie kan alleen worden onderschept in de korte tijd dat het formulier wordt verzonden naar de server. De inhoud van het formulier is bovendien gecodeerd (met behulp van HTTPS). Het is daardoor zeer onwaarschijnlijk dat iemand de gegevens onderschept. Bovendien kunnen die gegevens niet worden ontcijferd.
Wanneer de informatie bij de GHI server is aangekomen, wordt die afgezonderd opgeslagen, zonder de IP adres. Het rapport wordt anoniem opgeslagen on een beveiligde alleenstaande server, onder EU recht. Hierna is het voor iedereen onmogelijk het rapport te herleiden tot uw apparaat.

Hoe worden de gegevens die ik heb verstrekt gebruikt?

De anonieme informatie wordt beoordeeld door experts die door GHI zijn aangesteld. Als de experts oordelen dat de informatie vanwege voedselveiligheid ingrijpen noodzakelijk maakt, wordt door GHI een waarschuwing gestuurd naar de voedselveiligheid autoriteiten in het betreffende land, met de aanbeveling om de zaak te onderzoeken.