NAHLÁSENIE POTRAVINOVÝCH BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV, KTORÉ MÔŽU VIESŤ K VÁŽNEMU POŠKODENIU NA ZDRAVÍ

Ak ste si vedomí niečoho, že s jedlom nie je niečo v poriadku a konzumácia by mohla spôsobiť vážne poškodenie a nevidíte iný spôsob, ako takémuto ublíženiu zabrániť, pozývame Vás na vyplnenie nižšie uvedeného formulára. Global Harmonization Initiative (GHI) potom vyhodnotí incident a bude podľa neho konať tým najvhodnejším spôsobom. Odoslaním tohto anonymného formulára nebudete osobne identifikovaní.

Poznámka: Na ochranu vašej identity sa uistite, že Vami poskytnuté informácie sú úplne anonymné:

 1. neuvádzajte žiadne podrobnosti, ktoré by bolo možné použiť na vašu identifikáciu
 2. vyhnite sa používaniu sietí, smartfónov alebo počítačov vo vlastníctve spoločnosti v ktorej pracujete


Prečítajte si často kladené otázky pre oznamovateľov, aby ste zistili, ako chránime vaše súkromie.

Vyplnením tohto formulára sa predpokladá,

 1. že máte dôvody neohlásiť incident súvisiaci s bezpečnosťou otravín
 2. alebo ste nahlásili incident súvisiaci s bezpečnosťou potravín, ale bezvýsledne


Uvedomte si, že vami poskytnuté skutočnosti budú preverené, aby bolo možné posúdiť, či incident:

 1. je skutočný a skutočne môže vážne poškodiť zdravie ľudí
 2. alebo::
  • je určený na očiernenie spoločnosti alebo jednotlivcov
  • je účelom pomstiť sa
  • je nemiestný humor

Uveďte čo najviac podrobností o svojich obavách o bezpečnosti potravín, ale neuvádzajte žiadne informácie, ktoré by bolo možné použiť na vašu identifikáciu.

Odpovedzte na nasledujúce otázky čo najkomplexnejšie!

Problém znepokojenia je
Očakávate, že spotrebitelia po jeho konzumácii môžu ochorieť?
Už sa to stalo?
Ide o opakujúci sa incident?

Informácie o výrobkoch

(napr.chlieb, cereálie, mäso….)
(napr. plechovka, fľaša, nádoba, obal, ...)
Názov látok a koncentrácie (napr. % alebo mg/kg)

Spracovanie produktu

Použitý dekontaminačný proces:
Použitý zdroj žiarenia:

Obal výrobku

Výrobok je zabalený:
(napr. sklo, plast, papier, ...)
(ak je to relevantné)
(ak je to relevantné)

Dátumy vytlačené na obale:

Ďalšie informácie na obale:

Podmienky skladovania

Výrobok je skladovaný:
Jednotka teploty
Vystavené svetlu

Čo je nesprávne?

Začiarknite všetko, s čím súhlasíte
(zoznam látok, množstiev a akýchkoľvek ďalších podrobností)
Nesprávne hygienické podmienky

Kde sa to deje?

Sídlo spoločnosti
Sem zadajte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré chcete poskytnúť, alebo ak chcete o incidente napísať viac vlastnými slovami.
Dávajte si pozor, aby ste neposkytli informácie, ktoré je možné použiť na vašu identifikáciu.