MELDING VAN VOEDSELVEILIGHEID GEBEURTENISSEN DIE TOT ERNSTIGE GEZONDHEIDSSCHADE KUNNEN LEIDEN

Als u op de hoogte bent van iets dat zodanig mis is met voedsel dat consumptie ervan ernstige schade kan veroorzaken en u geen andere manier ziet om dit te voorkomen, kunt u onderstaand formulier invullen. Het Global Harmonization Initiative (GHI) zal het incident dan beoordelen en er op de meest geschikte manier gevolg aan geven. Door dit anonieme formulier in te vullen, kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Let op: Om uw identiteit te beschermen moet u zorgen dat de informatie die u geeft geheel anoniem is:

 1. geef geen informatie die kan worden gebruikt om vast te stellen wie u bent
 2. gebruik geen netwerk, telefoon, smartphone of computer van het bedrijf


Lees de veel gestelde vragen om te zien hoe uw privacy wordt gewaarborgd.

Als u dit formulier invult, wordt ervan uitgegaan dat

 1. u redenen heeft om de voedselveiligheid gebeurtenis niet intern te melden
 2. of u heeft het wel intern gemeld, maar zonder resultaat


Weet dat van de gegevens die u verstrekt wordt nagegaan of het incident:

 1. echt is en inderdaad schadelijk kan zijn voor de gezondheid
 2. of::
  • bedoeld is om een bedrijf of persoon zwart te maken
  • bedoeld is om wraak te nemen
  • bedoeld is als - misplaatste - grap

Geef zoveel mogelijk details over uw zorgen over de veiligheid van het voedsel, maar géén gegevens die kunnen worden gebruikt om vast te stellen wie u bent.

Beantwoord onderstaande vragen zoveel als mogelijk!

De reden voor bezorgdheid is:
Verwacht u dat consumenten ziek zullen worden?
Is dit eerder gebeurd?
Komt het vaker voor?

Productinformatie

(bijv. brood, cornflakes, vlees, ...)
(bijv. blik, fles, pot, wikkel, ...)
Namen van de toevoegingen en de concentraties (bijv. % of mg/kg)

Productiemethoden

Gebruikte decontaminatie methode:
Stralingsbron:

Verpakking van het product

Het product wordt verpakt:
(bijv. glas, papier, plastic, ...)
(indien van toepassing)
(indien van toepassing)

Data op de verpakking:

Andere informatie op de verpakking:

Omstandigheden waaronder wordt opgeslagen:

Het product wordt opgeslagen:
Temperatuur eenheid
Blootstelling aan licht

Was is er fout?

Vink alles af dat van toepassing is
(vermeld de toevoegingen, de hoeveelheden en andere gegevens)
Verkeerde ontsmettings methoden

Waar gebeurt het?

Plaats van het bedrijf
Geef hier alle andere informatie die van belang kan zijn en/of beschrijf in uw eigen woorden wat er misgaat.
Geef géén informatie die kan worden gebruikt om vast te stellen wie u bent.