ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА КОЈА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ ШТЕТИ

Ако сте свесни за нешто што не е во ред со храната до степен до кој потрошувачката може да предизвика сериозна штета и не гледате друг начин да спречите таква штета, поканети сте да го пополните формуларот подолу. Глобалната иницијатива за усогласување (ГХИ) потоа ќе го оцени инцидентот и ќе постапи по него на најсоодветен начин. Со поднесување на овој анонимеа формулар, нема да бидете лично идентификувани.

Забелешка: За заштита на Вашиот идентитет, бидете сигурни дека информациите кои ги внесувате се целосно анонимни

 1. Не внесувајте било какви детали со кои би можеле да ве идентификуваат
 2. Избегнувајте ги мрежите поставени од било која фирма, од мобилните телефони или компјутери


Прочитајте ги најчесто поставуваните прашања за укажувачите за да дознаете како ја заштитуваме вашата приватност.

Со пополнување на овој формулар, се претпоставува:

 1. дека имате причини да не го пријавите внатрешниот инцидент
 2. или сте го пријавиле внатрешниот инцидент за безбедност на храна, но било безуспешно


Ве молиме бидете свесни дека фактите што ги наведувате ќе бидат проверувани доколку инцидентот:

 1. е вистински и навистина може да предизвика сериозни штети врз здравјето на луѓето
 2. или е:
  • со намера да обезвреди компанија или личности
  • да се одмазди
  • невкусен хуморр

Обезбедете што е можно повеќе детали околу вашите грижи за безбедноста на храната, но без информации со кои би можеле да Ве идентификуваат

Ве молиме одговорете на прашањата подолу што е можно потемелно!

Загриженоста произлегува од
Дали очекувате потрошувачите да се разболат?
Дали ова се случило претходно?
Дали овој инцидент се повторува?

Информации за продуктот

(на пр. леб, житарки, месо...)
(на пр. лименка, шише, тегла, ќесе...)
Име на супстанциите и концентрација (на пр.% или mg/kg)

Процесирање на продуктот

При процес на деконтаминација е извршена:
Употребен извор на зрачење:

Пакување на продуктот

Продуктот е пакуван:
(на пр. стакло, пластика, хартија,...)
(доколку постои)
(доколку постои)

Испечатени датуми на пакувањето:

Други информации на пакувањето:

Услови на складирање

Продуктот е складиран:
Температурна скала
Изложеност на светлина

Што не е во ред?

Означи се што важи
(Наведи материи, количества и какви било други детали)
Погрешни услови на санитација

Каде тоа се случува?

Седиште на фирма
Ве молиме вклучете ги сите други информации што сакате да ги додадете или ако сакате да напишете повеќе за инцидентот со ваши зборови.
Внимавајте при внес на информации со кои би можеле да Ве идентификуваат.