OHLAŠOVÁNÍ UDÁLOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI POTRAVIN, KTERÉ MOHOU VÉST K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

Pokud jste si vědomi čehokoli v oblasti bezpečnosti potravin, co by mohlo způsobit vážné poškození zdraví a nevidíte jiný způsob, jak takovému poškození zabránit, vyplňte níže uvedený formulář. Globální harmonizační iniciativa (GHI) vyhodnotí daný případ a bude na něj reagovat nejvhodnějším způsobem. Odesláním tohoto anonymního formuláře nebudete osobně identifikováni.

Poznámka: Pro ochranu vaši totožnosti zajistěte, aby vámi poskytnuté informace byly zcela anonymní:

 1. neuvádějte žádné podrobnosti, které by mohly být použity k vaší identifikaci
 2. vyhněte se používání sítí, chytrých telefonů nebo počítačů, které vlastní společnost


Přečtěte si často kladené otázky pro oznamovatele, abyste zjistili, jak chráníme vaše soukromí.

Vyplněním tohoto formuláře se předpokládá,

 1. že máte důvody interně neohlásit incident týkající se bezpečnosti potravin,
 2. nebo jste daný incident související s bezpečností potravin interně nahlásili, ale bezvýsledně


Mějte prosím na paměti, že vámi poskytnuté skutečnosti budou ověřeny, aby bylo možné posoudit, zda incident:

 1. je skutečný a může vážně poškodit lidské zdraví
 2. nebo::
  • je určen k hanobení společnosti nebo jednotlivců
  • je pomstou
  • je nemístním vtipem

Uveďte co nejvíce podrobností o svých obavách o bezpečnost potravin, ale žádné informace, které by bylo možné použít k vaší identifikaci.

Odpovězte prosím na níže uvedené otázky co nejúplněji!

Původ předmětu znepokojení je
Očekáváte, že spotřebitelé onemocní?
Stalo se to již dříve?
Jedná se o opakující se incident?

Informace o výrobku

(např. chléb, cereálie, maso,…)
(např. plechovka, lahev, sklenice, papírová krabice,…)
Název látek a koncentrace (např. % nebo mg/kg)

Zpracování výrobku

Použitý dekontaminační proces:
Použitý druh záření:

Balení výrobku

Výrobek je balen:
(např. sklo, plast, papír,…)
(je-li relevantní)
(je-li relevantní)

Data vytištěná na obalu:

Další informace na obalu:

Podmínky skladování

Výrobek je skladován:
Jednotka teploty
Vystavení světlu

Co je v nepořádku?

Označte vše, co platí
(navesti tvari, količine i sve ostale pojedinosti)
Nevyhovující hygienické podmínky

Kde se to děje?

Sídlo společnosti
Prosím, zde uveďte jakékoli další informace, které chcete poskytnout, nebo co chcete o incident sdělit vlastními slovy.
Buďte opatrný, abyste neposkytli informace, které lze použít k vaší identifikaci.