PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA U DOMENU BEZBJEDNOSTI HRANE KOJE MOGU DOVESTI DO OZBILJNIH POSLJEDICA

Ako ste svjesni bilo čega što nije u redu s hranom do te mjere da konzumacija može nanijeti ozbiljnu štetu i ne vidite drugi način da to spriječite, pozvani ste da ispunite donji obrazac. Globalna inicijativa za harmonizaciju (GHI) će zatim procijeniti incident i postupiti po njemu na najprikladniji način. Podnošenjem ovog anonimnog obrasca nećete biti lično identifikovani.

Napomena: Da biste zaštitili svoj identitet, pobrinite se da su vaše informacije u potpunosti anonimne:

 1. ne uključuju nikakve detalje koji bi se mogli koristiti za vašu identifikaciju.
 2. izbjegavajte korištenje mreža, pametnih telefona ili računara u vlasništvu kompanije


Pročitajte često postavljana pitanja za zviždače kako biste saznali kako štitimo vašu privatnost.

Popunjavanjem ovog obrasca pretpostavlja

 1. se da imate razloga da interno ne prijavite incident u vezi sa bezbjednošću hrane
 2. ili ste interno prijavili incident u vezi bezbjednosti hrane, ali bez efekta


Imajte na umu da će se činjenice koje navedete provjeriti kako bi se procijenilo je li incident:

 1. stvaran i zaista može nanijeti ozbiljnu štetu zdravlju ljudi
 2. ili:
  • ima za cilj klevetu kompanije ili pojedinaca
  • je u svrhu osvete
  • je pogrešnan humor

Navedite što je moguće više detalja o sopstvenoj zabrinutosti za bezbjednost hrane, ali bez podataka koji bi se mogli koristiti za vašu identifikaciju.

Molimo Vas da što potpunije odgovorite na dolje navedena pitanja!

Predmet zabrinutosti je
Očekujete li da će se potrošači razboljeti?
Da li se ovo desilo nekada ranije?
Da li se ovaj incident ponavlja?

Zašto se to desilo?

(npr. hljeb, žitarice, meso…)
(npr. konzerva, boca, umotano…)
Ime supstance i koncentracija (npr. % ili mg/kg)

Prerada proizvoda

Proces za dekontaminacju proizvoda koji je korišćen:
Izvor radijacije koji je korišćen:

Pakovanje proizvoda

Proizvod je upakovan:
(npr. staklo, plastika, papir…)
(ako je relevantno)
(ako je relevantno)

Datum odšampan na pakovanju:

Ostale informacije o pakovanju:

Uslovi skladištenja

Prozivod se skladišti:
Jedinica za temperaturu
Izloženost svejtlosti

Šta nije u redu?

Provjeriti
(spisak supstanci, količine i ostali detalji)
Pogrešni uslovi sanitacije

Gdje se dogodilo?

Lokacija kompanije
Molimo vas da ovdje uključite sve druge informacije koje želite dati ili ako želite da napišete više o incidentu svojim riječima.
Pazite da ne date informacije koje se mogu koristiti za vašu identifikaciju.