RAPPORTERING AV MATTRYGGHETSHENDELSER SOM KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE

Hvis du er klar over noe som er galt med mat, i den grad at det kan forårsake alvorlig skade hvis den konsumeres og du ser ingen annen utvei for å forhindre en slik skade, tilbys du å fylle ut skjemaet nedenfor. Global Harmonization Initiative (GHI) vil deretter evaluere hendelsen og reagere på den på mest passende måte. Ved å sende inn dette anonyme skjemaet, vil du ikke bli personlig identifisert.

Vær oppmerksom på: For å beskytte din identitet bør du forsikre deg om at den informasjonen du gir er fullstendig anonym:

 1. Ikke ta med noen detaljer som kan brukes til å identifisere deg
 2. unngå å bruke nettverk, smarttelefoner eller datamaskiner som tilhører bedriften


Les de ofte stilte spørsmålene for varslere for å finne ut hvordan vi ivaretar personvernet ditt.

Ved å fylle ut dette skjemaet, antaes det at du

 1. har grunn til ikke å rapportere mattrygghetshendelsen internt
 2. eller at du har rapportert mattrygghetshendelsen til ingen nytte


Vær klar over at de fakta du opplyser om vil bli sjekket for å bedømme om hendelsen:

 1. er sann og virkelig kan forårsake helsemessig skade
 2. eller:
  • er ment for å ærekrenke en bedrift eller individer
  • er for å ta hevnis
  • er malplassert humor

Gi så mange detaljer som mulig om dine mattrygghetsbekymringer, men ingen informasjon som kan bli brukt til å identifisere deg.

Vær vennlig å svare på spørsmålene nedenfor så fullstendig som mulig!

Bekymringsproblemet er
Forventer du at konsumentene vil bli syke?
Har dette skjedd før?
Er det en hendelse som gjentar seg?

Produktinformasjon

(f.eks. brød, frokostblandinger, kjøtt, ...)
(f.eks. boks, flaske, krukke, pakning, ...)
Navn på substanser og konsentrasjoner (f.eks. % eller mg/kg)

Produktbehandling

Dekontamineringsprosess som brukes:
Strålingskilde som er brukt:

Produkt emballasje

Produktet er pakket:
(f.eks. glass, plastikk, papir, ...)
(hvis relevant)
(hvis relevant)

Datoer trykket på emballasjen:

Annen informasjon på emballasjen:

Lagringsforhold

Produktet lagres:
Temperatur enhet
Eksponering av lys

Hva er galt?

Sjekk alt som er av betydning
(list opp stoffer, mengder og andre detaljer)
Feil desinfeksjonsforhold

Hvor skjer det?

Bedriftens beliggenhet
Vennligst inkluder her enhver annen informasjon som du ønsker å gi eller hvis du ønsker å skrive mer om hendelsen med egne ord.
Vær forsiktig å ikke gi informasjon som kan brukes til å identifisere deg.